Välj annonskategori

Välj annonskategori bland följande förslag. Deadline för inlämning av annonser är två vardagar före publicering.

Annonsera i hela Österbottens läsarbörs. Förmånligt, enkelt och effektivt! Samma annons i tre tidningar.

Textannons i VBL, ÖT & Sydin 25€. Annons med bild i VBL, ÖT & Sydin 50€.

Dela med dig av livets viktiga händelser.

Annonsera under rubrikerna Bemärkelsedagar, Dagens hälsning, Förlovade, Vigda, Vigsel, Födda, Adopterade, Döpta, Namngivning eller Examen.

Här kan du köpa, sälja, hyra ut, önska hyra eller annonsera under rubrikerna

Diverse, förlorat, upphittat och sammanträden.

Österbottens Tidning
Jakobsgatan 13, 68601 Jakobstad
Öppettider: Måndag - fredag kl. 8-16
Tfn: (06) 7848 802
E-post: fornamn.efternamn@ot.fi