Välj annonskategori

Välj annonskategori bland följande förslag. Deadline för inlämning av annonser är vardagen före publicering kl. 12.00.

Annonsera i hela Österbottens läsarbörs. Förmånligt, enkelt och effektivt! Samma annons i tre tidningar.

Textannons i VBL, ÖT & Sydin 25€. Annons med bild i VBL, ÖT & Sydin 50€.

Dela med dig av livets viktiga händelser.

Annonsera under rubrikerna Bemärkelsedagar, Dagens hälsning, Förlovade, Vigda, Vigsel, Födda, Adopterade, Döpta, Namngivning eller Examen.

Här kan du köpa, sälja, hyra ut, önska hyra eller annonsera under rubrikerna

Diverse, förlorat, upphittat och sammanträden.

Med en dödsannons hedrar du minnet av nära och kära som gått bort. Du kan tacka för visat deltagande. Under In memoriam kan du minnas den som gått bort t.ex. på årsdagen.

Österbottens Tidning
Tfn: (06) 7848 802
E-post: sales@ot.fi